Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018

Ἡ δαντελλοπλέχτρα

Johannes Vermeer  (1632–1675)
«Ἡ δαντελλοπλέχτρα» (π. 1669-1671)

Λάδι σὲ καμβᾶ, 24 × 21 cm.
Μουσεῖον τοῦ Λούβρου, Παρίσι (Γαλλία).


Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018

O Death, Rock Me Asleep

Édouard Cibot (1799 - 1877),
"Ἡ Ἄννα Μπολέϋν στὸν Πῦργο τοῦ Λονδίνου λίγο μετὰ τὴ σύλληψή της" (1835).

Λάδι σὲ μουσαμᾶ, 162 cm x 129 cm.
Musée Rolin, Autun (Γαλλία).Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

Land of Confusion

Ἀνέζα Παλαιοῦ,
"Land of Confusion"

Φωτογραφία.
(Δημοσιεύεται κατόπιν ἀδείας τῆς δημιουργοῦ)

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Surge, propera amica mea

John Everett Millais (1829 – 1896),
«Ὀφηλία» (π.1851).

Λάδι σὲ καμβᾶ, 76.2 x 111.8 cm.
Tate Britain, Λονδίνο (Ἡ.Β.).


Ἀνάστα, ἐλθὲ ἡ πλησίον μου, καλή μου, περιστερά μου,
ὅτι ἰδοὺ ὁ χειμὼν παρῆλθεν, ὁ ὑετὸς ἀπῆλθεν, ἐπορεύθη ἑαυτῷ,
τὰ ἄνθη ὤφθη ἐν τῇ γῇ, καιρὸς τῆς τομῆς ἔφθακε,
φωνὴ τῆς τρυγόνος ἠκούσθη ἐν τῇ γῇ ἡμῶν,
ἡ συκῆ ἐξήνεγκεν ὀλύνθους αὐτῆς,
αἱ ἄμπελοι κυπρίζουσιν, ἔδωκαν ὀσμήν.

Ἀνάστα, ἐλθέ, ἡ πλησίον μου, καλή μου, περιστερά μου,
καὶ ἐλθέ, σὺ περιστερά μου, ἐν σκέπῃ τῆς πέτρας,
ἐχόμενα τοῦ προτειχίσματος·
δεῖξόν μοι τὴν ὄψιν σου, καὶ ἀκούτισόν με τὴν φωνήν σου,
ὅτι ἡ φωνή σου ἡδεῖα, καὶ ἡ ὄψις σου ὡραία.

ᾎσμα ᾈσμάτων, 2:10-14.


Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Περιμένοντας τὸ πλοῖο

Jacques-Joseph (James)Tissot (1836 – 1902),
«Περιμένοντας τὸ πλοῖο» (1878).
Λάδι σὲ καμβᾶ.
Ἰδιωτικὴ Συλλογή.