Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

Land of Confusion

Ἀνέζα Παλαιοῦ,
"Land of Confusion"

Φωτογραφία.
(Δημοσιεύεται κατόπιν ἀδείας τῆς δημιουργοῦ)